Historie kapely REBELKA

   Kapela vzniká v červnu roku 1996. Jejím zakladatelem a zároveň i jejím současným kapelníkem je Petr Milichovský. Kapela byla založena víceméně za účelem vystoupení na pouti u sv. Anny v Dobrohostově, kde Rebelka každoročně vystupuje. Vlastní kapelu tvoří parta nadšenců především z Havlíčkova Brodu a přilehlého okolí. Nutno podotknout, že tito muzikanti se znali a neoficiálně spolu hráli řadu let, ještě před založením Rebelky. Převážná většina těchto hráčů pak pochází z muzikantského hnízda vzácného člověka a výborného hudebníka Otty Bauera, který z malých kluků vychoval zdatné muzikanty. Významným okamžikem byla pro orchestr úzká spolupráce s měšťanským pivovarem Rebel z Havlíčkova Brodu, která měla zásadní vliv na jméno, pod kterým kapela vystupuje.


   Po úspěšném začátku kapela účinkuje na mnoha dalších akcích a lidovými písničkami přináší radost a potěšení svým posluchačům. V následujících letech Rebelka rozšiřuje pole působnosti a aktivně se účastní různých kulturních akcí na Havlíčkobrodsku. Díky tomu, že domovem kapely je Vysočina, odkud je to kousek na Moravu nebo na druhou stranu do jižních Čech, nachází se v jejím repertoáru jak písničky jihočeské, známé svým volným rytmem, tak svižné písničky moravské, plné energie a temperamentu. Kapela se orientuje především na vystoupení koncertního rázu, ale je možné se s ní setkat i na plesech.


   Přestože se během existence této kapely v jejím osazenstvu vystřídala řada muzikantů, Rebelka si zachovává svoji tvář a dechovou hudbou zůstává věrná posluchačům. Současnou podobu orchestru tvoří 13 hráčů a 4 zpěváci. V této sestavě se s dechovou hudbou Rebelka můžete setkat na koncertech, festivalech a lidových veselicích, kam vás tímto srdečně zveme.